top of page

MAKSĀTNESPĒJA

MMaksātnespējas procesa sastāvdaļas: 

 • Maksātnespējas pasludināšana;

 • Bankrota procedūra;

 • Saistību dzēšanas procedūra;

 • Saistību dzēšana.

 Sekmīgi izpildot visas šīs stadijas tiks dzēsti parādi. 

Būtiskākais par bankrota procedūras norisi:

 • Kreditori iesniedz kreditoru prasījumus;

 • Administratora pieprasa informāciju, palīdzam sagatavot atbildi, administrators apzina parādnieka mantu un pārbauda vai nav slēgti darījumi, lai paslēptu mantu;

 • Administrators sastāda kreditoru reģistru;

 • Sagatavojam saistību dzēšanas plānu.

    Maksātnespējas process ir vairāku sarežģītu pasākumu un nosacījumu kopums. Saviem klientiem palīdzu to sekmīgi realizēt, lai tie atbrīvotos no saistībām, kuras tie nespēj izpildīt.  

     Fiziskās personas maksātnespējas procesa izmaksas:

 • Administratora atlīdzība - 1400,00 euro (samaksa veicama pirms dokumentu iesniegšanas tiesā);

 • Valsts nodeva - 70,00 euro (samaksa veicama pirms dokumentu iesniegšanas tiesā);

 • Honorārs par dokumentu sagatavošanu 1000,00 - 1400,00 euro atkarībā no procesa sarežģītības. Samaksa ir veicama pa daļām.

 

* Honorārā ietilpst procesa vadība, uzraudzība un atbilžu sniegšana uz dažādiem interesējošiem jautājumiem visa procesa garumā, palīdzība nepieciešamo dokumentu iegūšanā, pieteikuma sagatavošana, atbildes sagatavošana un administratora informācijas pieprasījumu, saistību dzēšanas plāna sagatavošana un pieteikums par saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu.

Juridiskās personas maksātnespējas process

Juridiskās personas maksātnespējas process ir viens no sarežģitākajiem tiesību institūtiem. Juridisko personu maksātnespējas pricesu lomas:

 • Kreditors;

 • Valdes loceklis;

 • Darbinieks;

 • Debitors.::

Maksātnespējā katram ir savas intereses, kuras aizstāvam. 

bottom of page