top of page

SAISTĪBU DZĒŠANAS PLĀNA GROZĪJUMI

        Saistību dzēšanas procedūras laikā var rasties situācija, kad samazinās personu ienākumi vai arī tie zaudēts darbs. Tomēr cilvēkiem ir pienākums turpināt tiesas apstiprināto saistību dzēšanas plānu. Lai izvairītos no saistību dzēšanas procedūras izbeigšanas un nezaudētu iespēju atbrīvoties no parādiem, ir nepieciešams grozīt saistību dzēšanas plānu.

   Maksātnespējas likuma 162.pants paredz iespēju grozīt saistību dzēšanas plānu, ja samazinās ienākumi vai tiek zaudēts darbs.

    Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 162.panta otro daļu, ja samazinās personas ienākumi, tad personām ir tiesības pagarināt saistību dzēšanas plāna termiņu, samazinot kreditoriem veicamo maksājumu apmēru.

     Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 162.panta sesto daļu vienu reizi saistību dzēšanas procedūras laikā uz laika posmu līdz vienam gadam var uz pusi samazināt saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus kreditoriem, ja persona ir kļuvusi darbnespējīga vai nespēj atrast darbu.

   Lai veiktu minētās darbības ir nepieciešams sagatavot saistību dzēšanas plāna grozījumus. Saistību dzēšanas plāna grozījumi ir jānosūta visiem kreditoriem un administratoram. Kreditoriem ir tiesības 15 dienu laikā izteikt iebildumus pret saistību dzēšanas plāna grozījumiem. Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesai ir jāiesniedz pieteikums par saistību dzēšanas plāna grozījumu apstiprināšanu.

      Saskaņojot ar tiesu saistību dzēšanas plāna izmaiņas, dēļ ienākumu samazināšanās netiks zaudēta iespēja atbrīvoties no parādiem.​

bottom of page